slidersliderslider

Máme pro vás řešení

Homepage

Jsme zavedená inženýrsko - architektonická kancelář, která Vás profesionálně dovede k realizaci Vaší stavby. Nabízíme tyto služby:

  • studie, umístění investice, finanční rozvahy
  • dokumentace, posouzení vlivu stavby na životní prostředí
  • všechny stupně projektové dokumentace
  • vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení, zajištění vynětí ze zemědělského půdního fondu
  • uspořádání tendrů a výběrových řízení včetně aplikace Zákona o zadávání veřejných zakázek
  • technický dozor stavby, zastupování investora na stavbě, provádění cenové kontroly
  • organizace předání stavby, kolaudace, zkušební provozy atd.

 

Právě projektujeme a stavíme

Služby a řešení

hojkov

Novostavba rodinného domu v KÚ Hojkov okr. Jihlava

investor: manželé Řezáčovi
12/2009 - doposud

aaa

Projektová činnost

gf df knsdf msmnadf 
idfusfiioioobb  jsdf nkskd
idvufbsdbhjbsdjbjlsdf sd

aaa

Protipovodňová opatření v areálu AL CZ

investor: Automotive Lighting
05/2015 - doposud

aaa

Inženýrská činnost

lorem ipsum fgfd blj ljg j s,n sag,mn sf 

aaa

Výstavba rodinného domu
manželů Nováčkových
v Jihlavě

aaa

Zajištění dotací

lorem ipsum
bla
bla
blaaa

aaa

Výstavba rodinného domu
manželů Nováčkových
v Jihlavě

aaa

Technické dozory staveb

lorem ipsum
bla
bla
blaaa

aaa

Výstavba rodinného domu
manželů Nováčkových
v Jihlavě

aaa

Design a návrhy interiérů

lorem ipsum
bla
bla
blaaa