slidersliderslider

Máme pro vás řešení

Homepage

Jsme zavedená inženýrsko - architektonická kancelář, která Vás profesionálně dovede k realizaci Vaší stavby. Nabízíme tyto služby:

  • studie, umístění investice, finanční rozvahy
  • dokumentace, posouzení vlivu stavby na životní prostředí
  • všechny stupně projektové dokumentace
  • vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení, zajištění vynětí ze zemědělského půdního fondu
  • uspořádání tendrů a výběrových řízení včetně aplikace Zákona o zadávání veřejných zakázek
  • technický dozor stavby, zastupování investora na stavbě, provádění cenové kontroly
  • organizace předání stavby, kolaudace, zkušební provozy atd.