Pracujeme s vášní
Jipocar Transport, s.r.o.
Pracujeme s vášní
OPTOKON Kable Co., Ltd., s.r.o.
Pracujeme s vášní
parkoviště Na Sádkách, Telč
Pracujeme s vášní
Štěpnický rybník, Telč
Pracujeme s vášní
VHST s.r.o.
Pracujeme s vášní
MANN+HUMMEL (CZ)
Pracujeme s vášní
ALFA IN a.s.
Pracujeme s vášní
Kostel sv. Jakuba většího v Jihlavě
Pracujeme s vášní
město Telč
Pracujeme s vášní
Staroměstský rybník, Telč
Pracujeme s vášní
Centrum Telč ÚTAM AV ČR
Pracujeme s vášní
rybník Nadymák, Telč
Pracujeme s vášní
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
Pracujeme s vášní
Bosch Diesel s.r.o. Jihlava
Pracujeme s vášní
KOSYKA, s.r.o.
Pracujeme s vášní
General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.
Pracujeme s vášní
Marelli Automotive Lighting Jihlava s.r.o.
Pracujeme s vášní
OptoNet Communication, spol. s r.o.
Pracujeme s vášní
RIMOWA CZ spol. s r.o.
Pracujeme s vášní
Enviropol s.r.o.

Projekční ateliér

Rodinný ateliér se zaměřením na projektovou a inženýrskou činnost, na realizaci průmyslových staveb, developerských projektů,
inženýrských sítí a rekonstrukce památek.

Osobní přístup
Precizní práce
Kompletní servis

Co umíme

kompletní řešení
projektů

Kompletní řešení projektů

Zaštiťujeme a řídíme stavební záměry od A do Z. Stavební záměr začíná vstupními konzultacemi, nalezením nebo posouzením vhodné lokality pro výstavbu a vypracováním studie proveditelnosti. V mnoha případech je potřeba zastupovat klienta při jednáních o záměru se zástupci dotčených orgánů, státní správy či fyzických a právnických osob. Následuje vypracování projektové dokumentace dle potřeb klienta, vyřízení stavebního povolení a organizace výběrového řízení na dodavatele stavebních prací. Při stavebních pracích vykonáváme autorský a technický dozor stavby. Po jejich ukončení zajistíme uvedení do zkušebního provozu či kolaudaci. Po celou dobu realizace stavebního díla probíhají konzultace s investorem, aby výsledek byl přesně takový, jaký si přeje.

Studie záměrů
výstavby

Studie záměrů výstavby

Studie proveditelnosti obsahuje systematicky uspořádané informace potřebné pro celkové vyhodnocení investičního projektu. Souhrnně ze všech realizačně významných hledisek popisuje investiční záměr. Má za úkol zhodnotit různé alternativy a posoudit uskutečnitelnost daného investičního projektu a poskytnout veškeré podklady pro investiční rozhodnutí. Je nástrojem pro posouzení návrhu projektu zejména z ekonomického a technického hlediska. Jejím cílem je ověřit, zda byla vybrána nejlepší možná varianta, byly přesně odhadnuty potřebné finanční prostředky na realizaci projektu, byla prokázána trvalá udržitelnost investice a byla identifikována rizika.

Projektová
dokumentace

Projektová dokumentace

Klademe důraz na funkční a praktické řešení, které je zároveň elegantní a estetické. Naším cílem je kvalitní výsledek a spokojení klienti.
Zajišťujeme činnosti od studie proveditelnosti až po reálné počítačově zpracované snímky ve vizualizacích. Vedení a koordinace projektových prací ve všech oblastech projektové dokumentace od základních představ a požadavků investora až po uvedení stavby do provozu.
Zajistíme veškeré nutné podklady pro přípravu zakázky od průzkumů, měření, potřebných stanovisek až po technické a ekonomické řešení.
Poskytujeme poradenské služby pro veškeré úrovně výstavby, realizace interiérů a přípravy pro spuštění fungování novostavby.

Inženýrské
činnosti

Inženýrské činnosti

Inženýrská činnost zahrnuje vedení a koordinaci projektových prací, přípravu zakázky s nezbytným zajištěním potřebných podkladů, průzkumů, posudků, potřebných stanovisek státní správy a technického řešení. Dále obsahuje vyřízení veškerých povolení potřebných pro realizaci stavby, územních řízení, stavebních povolení, ohlášení stavby, veřejnoprávních smluv a certifikátů stavebního inspektora.
Koordinujeme a zajišťujeme výběrová řízení na dodavatele stavby a po dobu výstavby také autorský dozor. Zpracováváme změny projektů na základě požadovaných změn. Klienta provázíme procesem od vyhledávání vhodných lokalit, studií využitelnosti, návrhy interiérů až po pomoc při uvádění stavby do provozu.

Technické dozory
staveb

Technické dozory staveb

Aby proběhla stavba každého objektu řádně dle schválené projektové dokumentace a podmínek stavby, je třeba zajistit řádný neformální výkon technického dozoru investora. Provádíme činnosti spojené s výkonem této funkce všem investorům pro jakoukoliv stavbu v tomto rozsahu:

 • organizace kontrolních dnů;
 • dozor nad dodržováním kvality prováděných prací;
 • dozor nad dodržováním schválené projektové dokumentace;
 • kontrola použitých materiálů během realizace stavby;
 • přejímka rozhodujících etap výstavby;
 • přejímka rozhodujících konstrukcí před zakrytím;
 • kontrola harmonogramu prováděných prací;
 • kontrola podkladů pro fakturaci realizačních etap výstavby;
 • koordinace případných změn projektové dokumentace;
 • dozor nad vedením stavebního deníku;
 • dozor nad odstraňováním vad a nedodělků.

Návrhy a realizace
interiérů

Návrhy a realizace interiérů

Zajišťujeme komplexní služby od návrhu, provedení rozpočtu, dodávku interiérového vybavení až po realizaci interiéru.

 • dispoziční řešení interiéru;
 • barevné ladění interiéru, dekorace a doplňky;
 • designový, typový a atypický nábytek na míru;
 • návrhy interiérů obývacích pokojů, dětských pokojů, ložnic,
  kuchyní, koupelen, kanceláří, zasedacích místností, chodeb…
 • 3D vizualizace;
 • vyhotovení dokumentace pro realizaci interiérů, specifikace materiálů;
 • spolupráce s ověřenými dodavateli vybavení a kvalitními řemeslníky.

Naše sestava

phone  602 741 220
email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ING. ARCH. JIŘÍ VOHRALÍK
Jednatel společnosti

phone  731 470 977
email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ING. KAREL VOLDÁN
Jednatel společnosti

phone  728 057 956
email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ING. IVO ZAJONC
Inženýrská činnost

phone  602 655 634
email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ING. ARCH. RADIM PAŤHA
Vedoucí architekt

phone  723 277 835
email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ING. ROMAN POSPÍCHAL
Vedoucí projektant

phone  736 680 810
email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

LENKA NEZBEDOVÁ
Vedoucí projektant

phone  723 875 799
email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

MGR. TEREZIE KOŘÍNKOVÁ
Inženýrská a administrativní činnost

phone  +420 776 776 468
email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

FILIP ELIÁŠ
Vedoucí projektant

Statistiky

455
Počet klientů
28
Projekty otevřené
1010
Projekty uzavřené
30
Počet let na trhu
9
Právě stavíme
21mil.
Roční obrat

V očích klientů

Spolupráce s Ateliérem AJV probíhá již od roku 1993. Ateliér se podílel na projekci a projektovém řízení staveb pro výrobní a skladové haly, inženýrské sítě, parkoviště apod. Více jak polovina zastavěné plochy v areálu je dotčena jejich činností a prací.
Za dobu mého působení v oblasti nových staveb pro automobilový průmysl, jsem spolupracoval i s jinými firmami a mohu konstatovat, že je možné zařadit Ateliér AJV mezi přední projekční firmy v této oblasti.

Ing. Josef Mička
Facility manager a dlouholetý zaměstnanec
MANN + HUMMEL (CZ)

S Ateliérem AJV spolupracujeme více než deset let na přípravě a realizaci náročných projektů. Nejvýznamnější akcí byla výstavba evropského Centra excelence Telč. Jednalo se o komplexní areál s velmi nestandardními požadavky na stavební řešení i technologické vybavení. Ateliér AJV zde prokázal vysokou míru profesionality při současné výrazné flexibilitě a potřebné operativnosti. Zařadil se tak mezi naše důležité obchodní partnery.

prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc.
Ředitel Ústavu teoretické a aplikované mechaniky
Akademie věd České republiky

Již dlouhodobě spolupracujeme s Ateliérem AJV, především při využívání projektování staveb a inženýrských činností a to jak při plánovaných stavebních úpravách v mateřském závodě, tak i v pronajatých halách. Velice oceňuji erudovanost a rozsah činností, se kterými pomáhají již od fáze studie proveditelnosti, přes realizaci projektů, až po zdárnou kolaudaci. Významnou součástí je i estetický přínos staveb. Doporučuji.

Ing. Jiří Vlach
Facility manager, Technical Servis
Marelli Automotive Lighting Jihlava s.r.o.

Naši klienti

Reference

Průmyslové stavby
Developerské projekty
Inženýrské stavby a sítě
Památky a rekonstrukce
Interiéry

Areál v Pelhřimově
RIMOWA CZ spol. s r.o.

Areál v Budči na Slovensku
GLS Generel Llogistics Systems Slovakia s.r.o.

Výstavba Centra Telč
ÚTAM AV ČR, v. v. i.

Areál v Jihlavě
Marelli Automotive Lighting Jihlava s.r.o.

Areál v Humpolci
DUO TRANS CZ, s.r.o.

Areál v Pelhřimově
VHST s.r.o.

Areál v Jihlavě
OPTOKON, a.s.

Areál v Jihlavě
OptoNet Communication, spol. s r.o.

Areál v Nové Vsi u Třebíče
MANN+HUMMEL (CZ) v.o.s

Areál ve Stříteži
Jipocar Transport, s.r.o

Areál v Pelhřimově
OPTOKON Kable Co., Ltd., s.r.o.

Areál v Jihlavě
General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.

Areál v Jihlavě
Enviropol s.r.o.

Areál v Jihlavě
BOSCH DIESEL, s.r.o.

Areál v Jihlavě
KOSYKA, s.r.o.

Areál v Nové Vsi u Třebíče
ALFA IN a.s.

Územní studie
OV 26 Želiv

Územní studie
Zelený Vrch Pelhřimov

Územní studie
BR2 Luka nad Jihlavou

Územní studie
U Dvora II Luka nad Jihlavou

Územní studie
Pod Dubovou skálou Štoky

Územní studie
K Hanesovu mlýnu Štoky

Bytové domy
Zelený Vrch Pelhřimov

Terasové domy
Zelený Vrch Pelhřimov

Kanalizace a vodovod
Hradecká ulice, Telč

Rekonstrukce veřejného prostranství
Barvířská ulice, Třešť

Výstavba vodovodu
obec Baliny

Rekonstrukce
parkoviště Na Sádkách, Telč

Rekonstrukce
rybník Nadymák, Telč

Rekonstrukce a odbahnění
Staroměstský rybník, Telč

Tréninkové hřiště SDH
lokalita u ČOV, Telč

Výstavba kanalizace a ČOV
městys Jimramov

Výstavba kanalizace a ČOV
Hluboké, Krokočín, Újezd u Rosic

Výstavba kanalizace
sídliště Jana Žižky, Telč

Rekonstrukce veřejného prostranství
Nerudova ulice, Třešť

Výstavba splaškové a dešťové kanalizace a ČOV
Malý Beranov

Rekonstrukce a odbahnění
Štěpnický rybník, Telč

Kanalizace a vodovod
Dačická ulice, Telč

Výstavba centrální ČOV
areál MANN+HUMMEL CZ

Nadstavba Mateřské školy Nerudova
Telč

Obecně rekonstrukce a opravy
MPR a UNESCO Telč

Obnova střešního pláště
kostel sv. Jakuba Většího, Jihlava

Oprava areálu kostela a fary
Jamné

Oprava kostela sv. Petra a Pavla
Batelov

Oprava střechy, průčelí a přilehlých věží
kostel sv. Ignáce z Loyloly, Jihlava

Přestavba budovy
Muzeum přírodního a kulturního dědictví, Telč

Přestavba objektu
náměstí T.G. Masaryka, Třešť

Rekonstrukce centra primární prevence a drogových služeb
Žďár nad Sázavou

Rekonstrukce hotelu Vyhlídka
Blansko

Oprava kostela Panny Marie Karmelské
Kostelním Vydří

Oprava fary
Dolní Cerekev

Oprava fary
Pavlov

Oprava kostela blahoslavené
Juliány Collalto v Brtnici

Oprava kostela sv. Markéty
ve Zhoři

Návrh bytového interiéru
Jihlava

Interiér zasedací místnosti
Ateliér AJV

Společenské centrum
Hotel Vyhlídka, Blansko

Návrh interiéru vstupní haly
VHST s.r.o.

Interiér rodinného domu
Český Rudolec

Návrh interiérů rodinného domu
Jihlava

Návrh interiérů rodinného domu
Hojkov

Návrh bytového interiéru
Jihlava

Rekonstrukce kuchyně a jídelny
Rodinné centrum Srdíčko, Žďár nad Sázavou

Návrh interiéru terasových domů
Pelhřimov

Návrh interiérů
General Logistics Systems Czech Republic s.r.o

Rekonstrukce kaple
Dolní Albeřice

Rekonstrukce kanceláří
Automotive Lighting

Kontakt

Ateliér AJV, s.r.o.
Čajkovského 37
586 01 Jihlava
602 741 220
info@atelierajv.cz
Firma je vedena
u Krajského soudu v Brně,
spisová značka: C 115794.
08842809
CZ08842809

google map location for website

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.